Home

Av Erling Ekholt.

Slik står det skrevet i Ap.gj.8,33. Det betyr altså at Jesus hadde en dom over seg, men som ble tatt bort, les omgjort.

Guds evige kjærlighets bredde og lengde og dybde og høyde, (Efes. 3, 18-19) danner et uforståelig stort kjærlighetshav som omslutter menneskets store nød og intethet (1.Kor. 13). Overfor disse veldige dimensjoner stopper tanken opp mens troens fatteevne litt etter litt aner og lærer ”å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all forstand, for at dere kan fylles til all Guds fylde”, som Paulus uttrykker det i Efes. 3,19. Troen på dette fører oss til hvile.

Fra Himmelens høyde fornedret Jesus seg selv ned til menneskets kår her nede, ikledde seg menneskenaturen, hvorfor? Jo, for å frelse/redde menneskene opp fra syndens dype dynn og for å løfte sine kjære (sin menighet) opp til barnekår hos sin Fader hvor Han selv kom fra.

Fordi Jesus brøt sabbaten (Joh. 5, 17-18) ble Han av den lov Moses kom med dømt til døden (utryddelse av sitt folk, 2.Mos. 31,14), og dommen ble som vi vet fullbyrdet på Golgata.

I vårt lands rettssamfunn hender det at en livstidsdom for mord blir gjenopptatt og prøvet på nytt av Høyesterett med resultat at domstolen frikjenner den dømte. Han blir rettferdiggjort, et erstatningskrav stilles med hjelp av forsvarer og det blir utbetalt, kanskje med et høyt beløp.

Likheten mellom denne urettdømte ”forbryter” og det som hendte med Jesus står for meg som slående. Gud lot dommen overprøves ved sin høyeste og rettferdige domstol der både den anklagede (Jesus), anklager (djevelen), forsvarer (Den Hellige Ånd), dommer (Gud selv) og den store vitneskaren (hellige menn og kvinner) var samlet i Himmelens rettssal. Resultat: samtlige anklagerens ankepunkter falt til jorden sammen med ham selv. Den anklagede ble rettferdiggjort i Den Hellige Ånd som er sannheten (!.Joh.5, 6-8) og dommen over Ham ble tatt bort, omgjort. Og årsaken var at Jesus ikke hadde gjort sin egen vilje men sin Faders vilje (Joh. 5).

Erstatningskrav ble utbetalt og besto av frelste syndere i stjerners antall, revet ut av djevelens hånd, og et flerfoldig HALLELUJA ble ropt i Himmelen, se Åpenb. 19, 1,3,4,6. Burde ikke du og jeg, som virkelig omfattes av dette bli så mektig grepet at også vi roper dette HALLELUJA? Jo, og det skulle ”bare mangle”!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s