Home

Av Tonje Myrland.

Hvem er vi som kristne uten den Hellige Ånd? Jesus beskriver det i Bergprekenen: «Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene» (Matt. 5,13).

Hvis vi hadde ti sjekker som ikke var byttet ut med penger, ville vi ikke da tatt ut alle pengene slik at de kom til nytte? På samme måte har vi så mye å hente i Guds rike. I den Hellige Ånd har vi alt vi trenger: «Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godthet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt» (Gal. 5.22). Vi er rike, men gjør vi oss bruk av det?

Den Hellige Ånd, som er Gud, er alltid tilgjengelig, men vi er ikke alltid tilgjengelige for den Hellige Ånd. Vi må søke Åndens fylde daglig. Paulus skriver om «å vandre i Ånden» (Gal.5.16). Ved å vandre i Ånden, fortsetter han, skal vi slett ikke fullføre menneskenaturens begjær. Når man lever i Ånden vil man ikke bli fylt av lyster som er etter kjødet, fordi Ånden gjør at Guds vilje blir vår vilje. Den Hellige Ånd er et våpen, et sverd, som vi må ta med oss hver dag (Ef. 6.1-18). Med den Hellige Ånd får vi privilegiet å kjempe for Gud mot menneskenaturen og Satans krefter i verden.

«Hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven» (Gal.5.18) – fordi ånden er vår rettleder; Guds vilje i våre liv. Ap.gj. 1.8: «Men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere», lovet Jesus like før han for opp til himmelen. Denne kraften var det som skulle lede folk til å være Hans vitner like til jordens ender. Å vandre i den Hellige Ånd er å vandre i Jesu seier over døden.

I dåpen velger man å tjene Gud. Grunnen til at vi skal døpes i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn er fordi vi inngår en pakt med alle tre (Matteus 28.19). Den Hellige Ånd skal veilede oss hver dag. Man er bundet til Ånden (og også Sønnen og Faderen) mer enn til en ektefelle. Hvordan går det med ditt «ekteskap» etter at du inngikk pakten med Den Hellige Ånd?

Paulus’ brever er gjennomsyret av vitnesbyrd fra hans eget liv om Guds kraft, styrke og makt, som er synonymer til Guds Hellige Ånd. Han ba flere ganger for menighetene at de måtte bl.a. «forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans veldige kraft» (Ef.1.19). Han vitnet: «Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg» (Fil. 4.13). Videre i Kolosserne ber Paulus om at de «må bli fylt med kunnskap om Hans vilje i all visdom og åndelig forstand» (Kol.1.9).

Paulus skriver: «Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt» (Kol.4.6). Hvis kraften i saltet her er det samme som Jesus snakker om (Matteus 5.13) vil det si at Ånden er avgjørende i møte med andre mennesker.

Ånden er altså noe som skal være med oss i menigheten, i hjemmet, og i møte med mennesker. Er det i det hele tatt noe sted man ikke trenger Ånden? Nei. La oss søke Den Hellige Ånd! La oss ikke glemme olje, som de uforstandige jomfruene (Matteus 25. 1-13). Jesus formaner i slutten av lignelsen om jomfruene til å våke. Det samme gjør Paulus flere ganger. Å vandre i Den Hellige Ånd er å leve i en åndelig bevissthet, som krever konsentrasjon, men som har alle Guds løfter for oss inkludert. Å vandre i Ånden er den eneste måten vi kan være jordens salt, få åndens frukt, bli mer lik Jesus, tjene andre uten at det blir en byrde, og den eneste måten man ikke vil bli forført på. Våk og be og søk! På samme måte som vi vet at Gud er overalt, er den Hellige Ånd overalt. La kroppen din være Hans tempel.

Lisa Chan sa: «Den samme Ånden som reiste Jesus opp fra de døde lever i deg!» «Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore» (5.Mos.31.9; 88-oversettelsen).

Matteus 6.9-13: «Vår Far, Du som er i Himmelen, Helliget være Ditt navn. Komme Ditt rike. Skje din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, som vi og tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For Riket er Ditt, makten og æren i evighet. Amen.»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s