Home

Av Rolf Myrland.

Gjennom en stor del av historien har det vær relativt mye fokus på de ti bud, både i jødisk og kristen sammenheng. Men i det nye testamentet er det egentlig fokus på noe annet, og det er de to bud.

”Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa: Mester! Hvilket bud er det største bud i loven? Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv” (Matt. 22, 35-39).

Vi skal alle til slutt fram for dommen. Det er faktisk mange, også ugudelige, som synes det er bra med dem, fordi de synes de har holdt de ti bud. Men det store, store spørsmålet er om de og du og jeg har holdt de to bud!

Begge budene er kjælighet, inderlig kjærlighet, av hjertet – til Gud og til alle våre medmennesker. Og Paulus skriver: Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker har oppfylt loven. For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse” (Rom. 13,8-10).
Aller først og fremst kommer altså kjærligheten til Gud. En kjærlighet som er trofast mot ham, som elsker hans vilje og bud, som ikke vil gjøre ham sorg og ikke vil gå egne veier, men som kan si: Ikke som jeg vil, men som du vil. En kjærlighet som er et svar på den kjærlighet som han har vist oss først, i det at han sendt sin Sønn til verden for å frelse oss og redde oss inn i hans evige rike. Det er et svar på hans kjærlighet som har gitt oss sitt ord til lys og rettledning for tro og liv, og som har gitt hans Ånd til dem som tror og lyder ham, for å veilede oss til all sannhet (Ap.gj.5.32; Joh.16,13)

Altså: Det hele ligger i disse to bud: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte…. og din neste som deg selv. Josef er et stort forbilde på så mange måter. Det var ikke de ti bud som styrte hans valg i fristelsens stund. De var ennå ikke kommet. Men han elsket Gud av hele sitt hjerte og kjente hva som var rett i sitt hjerte. Fordi han elsket Gud tok han seg i vare for det onde midt i fristelsen. I den nye pakts tid har Gud vist sin kjærlighet ved at han sendte sin Sønn til soning for våre synder og til å gjøre ende på djevelens gjerninger (1.Joh. 2,1-5; 3,8). Nå har vi ikke bare de ti bud til rettesnor. Nei, vi har Jesu eget liv og lære, vi har apostlenes liv og lære og den Hellige Ånd i våre hjerter. Vi trenger ikke loven på steintavler, men kjærligheten til Gud lærer oss å fornekte egen vilje for å gjøre det som behager Gud, og den lærer oss å elske vår neste, hvem det enn er, uansett hva vi møter i livet. Vi trenger ikke budet om ikke å stjele, når vi heller har lyst til å gi. Vi trenger ikke budet om ikke å slå i hjel, når vi bare ønsker å være vår neste til behag og til gagn. Vi trenger ikke budet om å ikke begjære fra vår neste, når vi takker for alt vi har og unner vår neste alt mulig godt.

Slik frigjør livets ånds lov oss fra syndens og dødens lov (Rom.8,2). De to bud frigjør oss fra de ti bud. Når vi har fått et sinn som elsker Gud, da er vi virkelig løst fra loven, Moseloven med alle dens bud og forskrifter. Da har ”livets ånds lov” kommet i stedet, den lov som virkes ved inderlig kjærlighet til Gud med lyst til alt som er til hans behag, og en avsky for alt ondt som ikke tekkes Gud (2.Tess.1,11-12; Rom12,9).

Så godt når det ikke trenges forskrifter og regler, påbud og forbud! Det store er når hjertene kommer til å elske Gud av hele hjertet, så vi selv blir lært av Gud til å skille mellom godt og ondt, lært av ham til å avsky det onde og elske det gode, lærer å tilgi og tåle og bære og leve i den kjærlighet som er beskrevet i 1. Kor. 13, og som elsker Gud og takker for alt og tror på at alt tjener oss til det gode, nettopp fordi vi elsker ham og tar alt vi møter som hans kjærlige ledelse i livet. I alle ting kan kjærligheten til Gud og til vår neste bevares. Det er noe helt annet enn alle spørsmål om hvorfor det ene og det andre skal komme i min vei av prøver og trengsler.

Men før man virkelig er født på ny, og denne sanne gjenkjærligheten til Kristus er kommet, da er man under loven, da trenges det påbud og forbud. Da lurer man på om ikke det og det må være greit, og man vil ha aksept for det ene og det andre man synes ikke er så nøye. Da blir budene tunge, for man vil så gjerne leve selv og følge sin egen vilje, og da betyr menneskers mening mer enn hva Gud har behag i.

”På dette kjenner vi at vi elske Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge” (1.Joh.2-3). ”Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det” (2.Joh.v.6). Her gir Johannes herlig undervisning, slik det var fra begynnelsen. Må vi aldri drive bort fra det!

Må Gud gi nåde at vi på dommens dag ikke bare skal ha vært opptatt med de ti bud, og tilfreds med kanskje å ha holdt dem til en viss grad. Sann kristendom fører oss inn i noe annet, som har langt større høyde og bredde og dybde og lengde. Ja, Gud gi nåde så vi fylles av ekte kjærlighet, så vi renser våre sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet så vi elsker hverandre inderlig, av hjertet! (1.Pet.1,22). ”Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom…..” (Kol.3,12-15). Så all bevisst synd blir avlagt, og man ikler seg det nye menneske etter Guds til likedannelse med hans Sønns bilde (Ef.4,24; Rom.8,29). Denne herlige rensende virkning følger av sann kjærlighet til Gud og vår neste. Den virkes ved at vi elsker ham som elsket oss først.

”Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. … Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet” (2.Tess.3,3-5).

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s