Home

Av Rolf Myrland.

«Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser» (Hebr.2,10).

Det har vært mange store navn gjennom historien. Noen med positiv klang, andre med negative. Noen fikk et stort navn gjennom kriger, andre for oppdagelser eller oppfinnelser, andre igjen for filosofi eller innsats på den religiøse arena. På hver sine felter har de vært «høvdinger».

I vår del av verden kan dagens politikere forsikre oss om at de er opptatt av folks liv og helse. De har sykehus og ambulanser, helikoptre og redningsskip osv. Så kan man bare tenke seg, hvor flott det ville vært, om de faktisk hadde sagt at de var opptatt av menneskers liv og helse og frelse. Men det er nok tvert imot slik, at i vår del av verden, er dette siste noe man absolutt ikke er opptatt av – og regner en slik tanke for gammeldags og uaktuell. Man holder seg riktignok med en slags statskirke, men setter helst egne meninger som rettesnor for denne.

Men, uavhengig av politikk og verdslige myndigheter i de forskjellige land, så har vi fått lære vår frelses høvding å kjenne. Hos ham dreier det seg først og fremst og aller mest nettopp om menneskers frelse, å bli reddet fra fortapelse til et evig liv i Guds rike. Alt annet som ellers kan være vel og bra for dette livet, kommer i annen rekke hos ham. Han gikk omkring og gjorde vel, helbredet og hjalp menneskene. Men aller mest kom han som verdens store frelser og forløser.

De aller fleste kaster livet bort i et jag etter forgjengelig vinning og velvære. De tenker lite eller ingenting på sin ende og det store spørsmål om hvordan enden vil bli. De har ofte få eller ingen tanke, verken om sin egen eller andres frelse. Det er lite sorg og nød over synden og dens lønn, som er døden. Tenk hvor avgjørende det er for evigheten, om vi får tilgivelse for vår synd, eller ei. Så mange overser og avviser han om kom som en soning for våre og hele verdens synder. Utenfor ham er vi mørkets barn og hører døden til. Men dem som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De ser storheten i hans verk og lidelse, hans store kjærlighet i at han gav sitt liv for oss og tok vår straff på seg.

For Paulus var frelsen den store saken, det store enten – eller. Han skriver om menneskenes hardhet og ubotferdige hjerter som ikke lar seg drive til omvendelse, tross Guds store godhet (Rom.2,4-5). Og han skriver: «For han (Gud) skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten – over dem skal komme vrede og harme. Hans store sorg var menneskenes hardhet mot Gud i deres avvisning av ham som elsker dem så høyt.

Paulus kjente på en stadig gremmelse i sitt indre, av sorg over så mange ufrelste av hans eget folk (Rom.9,1-3; 10,1). Hvor ofte tenker vi med sorg på alle som er på vei mot fortapelsen? Hvor ofte tenker vi med inderlig takknemlighet på den store herlighet at vi har fått lov å ta imot vår frelses høvding? Hvor klart ser vi veien han gikk, og hvor nøye vokter vi våre skritt så vi legger våre liv i hans hender og følger i hans fotspor.

Når Peter tenker på Jesus lidelser for oss, så går tanken hans over i dette sporet: «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd(!), og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham….»

Her har vår frelses høvding gått foran og vist oss helt nye spor! Han led og døde og sonet for vår skyld og synd. Han utvisket våre gamle spor der vi vandret i kjødet og gjorde det onde. Og så har han tråkket opp helt nye spor som vi nå kan følge, ved å vandre helt og fullt i Faderens vilje. Han søkte ikke sitt eget, og ble Fredsfyrste. Ja, ligner vi ham, eller skjeller vi igjen når vi blir utskjelt? Svarer vi med hissighet hvis noen sier noe vi ikke liker? Eller holder vi fred med alle og gjengjelder ondt med godt? Følger vi vår frelses høvding, eller går vi på fortsatt vår egen vei?

«Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet» (Rom.8,12). Nei, vi er ved Jesu dyre blod frikjøpt fra vår dårlige ferd! «Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet!» (1.Pet.1,18-22).

Ja, vår frelses høvding har åpnet herlige muligheter for oss, vi som av naturen var vredens barn og bundet i synd og skyld. Han har virkelig gjort storverk! Han kan virkelig kalles Under og Veldig Gud (Jes.9,6). Større og herligere høvding finnes ikke. Alle andre navn i verden forgår – idoler og helter og herrer og stjerner av alle slag. Men for Jesu navn skal hvert kne en gang måtte bøye seg.

Alle disse helter og herrer kan mer eller mindre tilkomme ære og heder. Men alt og alle er av ham! Ham tilhører æren og makten nå og i evighet – i himmel og på jord. Menneskene glemmer oftest den ene og sanne høvding, mens de beundrer og fortapes i sine helter og høvdinger – som alle sammen er støv og avhengige av Guds nåde for å reddes fra fortapelsen. Hvor klokt det er, nå å se hvilket storverk vår frelses høvding utførte og kan utføre for hver enkelt av oss! Måtte vi alle mer se hans storhet og herlighet, og la ham få den makt i våre liv som han tilkommer! Og måtte han alene få all ære! Og måtte han gi nåde at vi får noe av den samme omsorg og nød for menneskers frelse som brant i hjertet til Paulus. Verden trenger deres frelses høvding! Og vi trenger ham – mer enn vi selv tenker over og kan forstå!

Første gang publisert i nr. 1/2010.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s