Home

Av Rolf Myrland.

«For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.» (Rom.8,28-34).

Vi kan nok egentlig bare ane en liten bit av Guds kjærlighet og nåde i hans utvelgelse og planer med våre liv – så mange som har fått del i kallet og utvelgelsen. Vi aner hvor stort dette var for Paulus, når han utbryter: «Hva skal vi da si til dette?» Han visste ikke fullt ut å sette ord på den herligheten han her skriver om.

For det første: Det er noen Faderen forut kjente, som han har bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde. Jeg tror alle dem som leser dette kan være aldeles sikre på at de er en av disse som han forut har kjent og bestemt til dette. For, har vi ikke alle blitt kalt av Gud? Har vi ikke alle kjent sorgen over vår synd og kjent behovet for tilgivelse og Guds nåde? Og alle dem han slik kalte, og som tok imot kallet, dem har han rettferdiggjort. Hele synderegisteret er utslettet! Alt er tilgitt! Jesus døde i vårt sted, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred (Es.53,5). Han viste oss sin kjærlighet i det at han døde for oss mens vi ennå var syndere (Rom.5,8). Han erklærer oss rettferdiggjorte og gir oss full forsoning og forlikelse med den evige, allmektige Gud. «Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd» (Salme 32,1-2).

Hvilken herlighet å få være av dem som er kalt! Dem som han kalte, de som tok imot kallet i tillitsfull tro – dem har han rettferdiggjort. Mange kan stri med anfektelser og tvil om de er rettferdiggjort. Så godt å ganske enkelt tro at slik er det. Det har han gjort. Men det stopper ikke med dette. Nå fortsetter apostelen: «Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette?»

Bibelen sier mye om å bli helliggjort. Sjelden blir ordet «herliggjort» benyttet. Å bli herliggjort er virkningen av helliggjørelsen, man er blitt likedannet med hans Sønns bilde. Det er å bli gjort herlig – i likhet med Jesus, så Faderens herlighet kom til syne ved ham (Joh.1,14). Det er å avspeile noe av den himmelske verden, som består av rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. Så når Paulus tenker på alt dette utbryter han: Hva skal vi da si til dette?

Vi tenker lett på alt som gjør det hele vanskelig for oss, både egne begrensninger og alle de omstendigheter vi støter på i livet. Men her så Paulus ingen hindringer: «Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» Ingen og intet kunne hindre denne Guds herliggjørende virkning i hans liv! Han som gav sin egen Sønn for oss alle, han vil gi oss alle ting med ham. Hvilken velsignet troens visshet å ha! Dette kan vi ved tro gripe og få del i nå her i jordelivet. Det er nettopp slike forhold som man møter her i livet han i det følgende viser til når han fryder seg over all denne herligheten.

Det aller første han da nevner er anklage og fordømmelse. Han kjente nok godt til begge deler, fra forskjellig hold. Men han bare frydet seg over at Gud rettferdiggjør, hva enn mennesker måtte anklage ham for, og likeså om det er Satan som vil trykke ned og kommer med anklage eller fordømmelse. Om noen fordømmer, så er Kristus like fullt død og oppstått og sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss! Han spør så: Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nei, det kan ingen, hvor mye de enn anklager eller fordømmer. Salige visshet! Når vi vandrer i lyset, elsker Gud og drives av Guds Ånd, da er vi Guds barn hva enn mennesker og mørkets makter måtte mene.

Deretter nevner Paulus mange andre forhold man kan møte på i livet. Trengsler kan være av så mange slag: svak helse, vanskelige naboer eller kolleger eller familiemedlemmer, trøbbel med bil eller andre bruksgjenstander, brann, oversvømmelse, jobb eller økonomi, dødsfall osv. Ja, skulle noe som helst av alt man kan møte av slikt skille oss fra Kristi kjærlighet? Nei, ingenting! Paulus nevner angst. For noen kan det være en veldig nærliggende følelse. Man engstes stadig vekk og frykter både det ene og det andre, med eller uten grunn. Skulle angst skille oss fra Kristi kjærlighet? Paulus hadde opplevd virkelige farer på hav og land – han visste veldig godt hva angst var. Skulle det skille ham fra Kristi kjærlighet? Eller forfølgelse – som han også hadde kjent på kroppen? Skulle han svikte sin Frelser og Herre når han ble truet på livet, og slagene falt så de trodde han var død? Han hadde sett Stefanus bli drept. Han visste hva kristen frimodighet og fasthet var, under forfølgelse. Skulle han svikte? Ville Kristi kjærlighet svikte ham? Aldri! Han nevner også sult, nakenhet, fare og sverd. Han hadde sett og opplevd det alt sammen, store lidelser og prøver i hans arbeid for Jesu skyld og for sine medmenneskers skyld. «Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår.» Intet av dette hindret hans takk og pris for at han var utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt til å bli likedannet med Jesu bilde, at han var kalt og rettferdiggjort og herliggjort.

Han fortsetter å beskrive sin salige visshet og sitt håp i alt hva man møte kan på denne jord. Det er ingenting å merke til at «nå har det vært litt for mye, dette har vært tøft, nå er det så vidt troen holder, nå røyner det på». Tvert imot, Paulus sier: «Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.» Det var ingenting av nederlagstoner og bedrøvelse over menneskelig svakhet og overveldende prøver. Tenk om vi kunne ta til oss av dette samme sinn, denne klippefaste troens visshet i hva han kunne formå i ham som elsket ham og som gjorde ham sterk! Det er det samme evangeliets kraft som står åpen for oss også i dag.

Han kunne jo lure på om det en dag kunne komme noe som skulle rokke ham fra hans stilling i Kristus. Ja, det er nærliggende å tenke seg at det KAN komme noe og det KAN komme en tid eller et forhold der det går ut over alle grenser, så man kunne komme ut av Guds store kjærlighetsplan og utvelgelse. Men nei: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» (v.38-39).

Det er med dette sinn at Guds verk skjer med dem han har utvalgt. Da fører rettferdiggjørelsen oss til herliggjørelse. Når man i alt man møter forblir i kjærligheten og ser Guds kjærligheten og gjengjelder denne ved lydighet og troskap mot Gud – i kjærlighet og tjeneste og omsorg og hellighet i alle livets forhold, ja da kan ingen og intet skille oss fra Guds kjærlighet. Den står for vårt indre blikk til enhver tid, den tvinger oss, så vi kan elske og tåle og velsigne og seire i alle de prøver Gud sender.

Vi vil gjerne ha en kristendom som gir rom for menneskelig tvil og svakhet og fall og nederlag. Svært ofte er det dette som blir forkynt. Paulus forkynte aldri slik. La oss ta til oss av både Ånd og ord i det han her vitner og taler, så vi kan få det samme sinn og samme visshet og samme troens kraft til å vandre i samme spor! Da vil vårt liv bli til velsignelse og til ære for Gud og være som et lys i verden – hvor mørkt det enn måtte være der vi lever, og hvem og hva vi enn skal møte på!

Første gang publisert i nr. 2/2011.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s