Home

Av Erling Ekholt.

Denne setning finner vi i Fil.2,12-13. Bokstaven i dette kan lett misforstås dit hen at vår frelse blir et objekt, noe som skal forbedres, bearbeides m.m. i og ved vårt arbeide. Det blir feil. Vi vet av Efes. 2,8 at vår frelse er en Guds gave, ved nåde. Kan en gave bearbeides til å bli noe annet enn hva den er? Kan vi gjøre noe annet enn å ta imot den med takk, eller forsmå den og si nei takk? Jo, et forbehold: Gaven kan være et halvfabrikat som menes å ferdigstilles av mottakeren. Men slik er det ikke med den gaven, Jesus Kristus, som Gud i sin store nåde ga oss! Den var fullkommen og ferdig da den ble gitt!

Hvordan skal da ordlyden arbeide på vår frelse forstås? For vi skal jo arbeide, i følge Paulus, og vi skal dessuten arbeide med stor iver og mangfold under hele resten av vårt liv! Kan det ikke være at vår frelse er Kristus, vår grunnvoll og den grunn vi skal bygge og arbeide på? Vi arbeider altså på vår frelsesgrunn, som er Kristus, og Paulus sier tydelig at det ikke kan legges en annen grunnvoll. Men så må enhver se til hvordan han bygger videre,

Les om dette i 1. Kor. 3, 9-15 og se hvordan de versene henger nøye sammen med ovenfor nevnte vers i Fil. 2, 12-13.

Vi leser om to forskjellige byggverk, på samme grunnvoll, om de byggematerialer som brukes og om den ildtest Gud bruker for å bedømme byggverkets kvalitet. Dessuten ser vi at du og jeg, om vi bygger på Jesus som grunnvoll, selv blir frelst/ stående i ilden også om det vi har bygget brenner opp i ildprøven. Dette er verdt å merke seg, både som en interessant og alvorlig bemerkning.

«og alt som I gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved Ham!»

Det forteller oss hvordan, og hvilke materialer vi skal bruke i arbeidet på vår frelse. Vi skal arbeide i Jesu navn, og i frykt og beven så det ikke blir i eget navn! Kol. 3,17. Det eneste arbeidsresultat som blir til Guds velbehag er det som Han har virket til, både i vilje og i gjerning, pluss at det er gjort i Jesu navn. Disse virkninger fra Gud skjer ved Den Hellige Ånd, og frykt og beven hjelper oss til å være tilstede, altså hjemme, når DHÅ vil tale til oss!. For ellers går det «hus forbi.»

Første gang publisert i nr. 2/2011.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s