Home

Av Rolf Myrland.

”Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt” (Joh.15,1-2). ”Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre” (v.5). ”I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler” (Joh.15,8).

 Vi ser at det som lå Jesus på hjertet var at vi skulle bære mer og mye frukt. Alltid mer, aldri mye nok! Slik var Jesus eget sinnelag. Paulus viser klart hva Åndens frukt er i Galaterne 5, 22. Vi har lett for å tenke at det er bra med litt av alt dette. Men det skal altså være mye, og stadig mer. Når man nærmer seg et tre, kan man se om det er ingenting, lite eller mye frukt på det. Slik skal den som kommer i vår nærhet merke at vi har mye kjærlighet, mye glede, mye fred, mye langmodighet, mye mildhet, mye godhet, mye trofasthet, mye saktmodighet og mye avholdenhet (selvkontroll).

 Når er det mye nok? Jo – når det er bare dette som kommer fra oss. Visdommen ovenfra er full av barmhjertighet og gode frukter (Jak.3,17). Den er da ren fra alt ondt, ren fra alt som hører til ”visdommen” nedenfra. Dernest er den fredsommelig, rimelig og ettergivende, den gjør ikke forskjell på folk og den hykler ikke. Alt dette er god frukt som det skal finnes mye av i våre liv.

 I Gal. 5, 19 – 21 beskriver Paulus for oss noe av kjødets ”frukt” og utslag. Det er for eksempel utukt og urenhet, skamløshet, fiendskap, trette, avindssyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse og partier. Dette er det motsatte, som det da skal være tilsvarende lite av. Og når er det lite nok av alt dette? Jo, når det ikke finnes i det hele tatt! Ikke et grann av disse onde frukter skal det finnes på våre grener. Ikke et fnugg skal det merkes til dette, av de som kommer i vår nærhet. Ja, hvilket herlig liv, å få lov til å vandre i Ånden – og ikke lenger vandre etter kjødets lyst og begjæringer! Hvor det gjelder om at vi blir i ham, næres av ham, ledes av ham, lærer av ham, drives av hans Ånd! Da er det fullt mulig at vi bærer mye frukt, og stadig mer – og nærmer oss det å være fulle av gode frukter!

 For å komme inn i dette livet må man gjennom en trang port og man må gå på en smal vei. Jesus underviser oss i Matt. 7, 13 ff: ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.”

 Den smale vei er å gjøre Faderens vilje i alle ting. Tåle, elske, tilgi, velsigne, bære over, renses fra alt ondt, være trofaste og bare ledes av den gode hyrde. Det er en selvfornektelsens vei – den skal leves og forkynnes. Ellers regner Jesus oss for falske profeter. Sann forkynnelse og sant liv, viser seg i gode frukter, ja, mye og god frukt.

 Men hans langmodighet og nåde er stor. ”Han sa denne lignelsen: En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård. Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham: Herre, la det får stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.”

 Ja, må han få gjødsle og rense oss så vi bærer mye frukt, ja at vi blir fulle av barmhjertighet og gode frukter! Denne forandring kan komme selv om man skulle ha stått uten frukt gjennom lang tid!

Første gang publisert i nr. 1/2008.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s