Home

Av Rolf Myrland.

”…. For løftet om å komme inn til hans hvile, gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror…” (Hebr.4,1-3).

 Her trekkes det en parallell til den hvile Israels folk var lovet ved tro og lydighet mot løftene som var gitt i den gamle pakt. Nå har vi nye løfter og en ny pakt – som leder oss til Guds fredfulle hvile ved tro og lydighet. Ja, ved troskap og tålmodighet kan vi virkelig arve de herligste løfter! (Hebr.6,11-12).

 Hvor godt når noen lengter etter å få det Gud har lovet – noen som søker frelse i sannhet! Tenk hvilken herlighet det ble for den fortapte sønn, fordi han trodde på sin fars kjærlighet! Slik kan vi stole på Guds ord om at han aldri vil støte oss ut, aldri slippe oss og aldri forlate oss! Og han kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, og likedanne dem med Mesterens forbilde. Tenk hvilke løfter! Så møter vi det ene og det andre som så lett vil bringe oss inn i uro, bekymring og fortvilelse. Men hvis vi ved troen er smeltet sammen med løftets ord, da går vi inn til hvilen, vi som er kommet til troen.

 For det første får vi komme til ham, uforskyldt av nåde ved tro på Jesu død for oss, og han har lovet oss retten til å kalles Guds barn (Joh.1,12; Åp22,17; Ef.2,8-9). Hvor godt, ved troen, å smelte sammen med disse løfter – tro det, hvile i det, og på den måten være langt borte fra anfektelser og tvil! For svært mange av løftene settes det betingelser for å få del i dem. Det at troen smelter sammen med ordet, vil si at man med glede både tror og gjør som ordet sier. Hvor godt, f. eks. å omvende seg av hele sitt hjerte fra sitt gamle liv, fra verden, fra synden, fra menneskebånd osv. Bibelens løfter er for den som omvender seg og tror på Guds løfter (Luk.24,47). Men da står løftets Gud ved sitt ord!

 Jesus begynner bergprekenen med løfter om salighet for dem som er fattige i ånden, dem som har sorg (etter hans vilje), de saktmodige, de som hungrer og tørster etter rettferdighet, de barmhjertige, de rene av hjertet, de som stifter fred, dem som blir forfulgt for rettferdighets skyld og for de som blir spottet, forfulgt og løyet allslags ondt på for Jesu skyld. Ja, hvor godt å tro på disse løfter – smelte samme med dem ved troen, så vi av hjertet blir fattige i ånden og ringe i egne øyne, av hjertet blir barmhjertige og fredsommelige, av hjertet gleder oss i Gud om vi blir spottet av mennesker osv.

 Jesus er den gode hyrde, han har omsorg for oss. Vi kan tro på hans løfte om at vi i alle ting kan komme med våre begjæringer (bønneemner) fram for Gud med takk (Fil.4,4-7). Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud (Rom.8,28). Når vår tro smelter sammen med disse vers, kan vi enfoldig takke Gud for alle ting – og samtidig be om hans hjelp med alt som måtte tynge og plage oss. Det kan gjelde sykdom, psykiske plager, økonomiske plager, farer og ulykke. Det kan gjelde vår egen situasjon eller andres. Hvor godt at vi kan legge alt over i hans hånd som kan gjøre mer enn alt – da er mitt bønneemne i trygge hender! Virkelig får vi kjenne at vi går inn til hvilen, når vi legger alt over på ham. Han har omsorg for oss! Alt Guds ord kan vi virkelig smelte sammen med ved troen – så det preger og former vårt hjerte og sinn. Da blir all tvil og vantro vekk, all fortvilelse og håpløshet, forsakthet og mismot. Les med troens øyne! La hvert troens og håpets ord smelte sammen med oss. Ellers blir alt vi hører til ingen nytte for oss. Faren for at Guds ord ikke blir oss til nytte er meget stor – på grunn av vår vantro. Vi tror så lett mer på vår egen avmakt enn på Guds makt. Vi tror mer på hva vi ikke kan i egen kraft, enn hva vi formår ved Åndens kraft. Han har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt (2.Pet.1,3). Hvilket løftets ord, hvilket løfterikt budskap! Tenk hvordan det kan bli oss til nytte, når vi smelter sammen med det ved tro!

 I det følgende forteller Peter om de største og mest dyrebare løfter – løftet om guddommelig natur gjennom å fly bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten (v.4) og videre ved å legge all vinn på i troen å vise dyd (v.5-11). Man har gjerne en automatisk bortforklaringsmekanisme i hjertet, så man knapt nok ser hva som står, langt mindre tror det, langt mindre akter det som de største og mest dyrebare løfter. Men for Peter var dette det største! Og dette ville han minne dem om så lenge han levde (v.12)

 Ja, det glade budskap er også forkynt for oss! Må det virkelig bli oss til nytte!

Første gang publisert i nr. 1/2007.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s