Home

Av Rolf Myrland.

Det naturlige for en kristen er glede, glede over å være frelst og ha fått tilgivelse for all sin synd, og visshet i håpet om et evig liv når livet her på jorden er slutt. I denne gleden er det også takknemlighet til Gud for all hans godhet og omsorg mot oss – alt vi møter har han sendt i vår vei til vårt aller beste, det tjener dem til gode som elsker Gud (Rom.8,28).

 Gjennom prøvene vi møter får vi se vår egen elendighet etter kjødet. Når vi erkjenner sannheten blir vi virkelig fri (Joh.8,32-36). Ved Åndens kraft kan vi ikle oss det nye menneske. Da kommer det fram Åndens frukt, i stedet for kjødets gjerninger (Ef.4,24; Gal.5,16-22). Dette seirende liv ligger åpent for oss ved tro på Guds ord, ved tro på Jesu totale seier over Satans velde og makt.

 Det er når vi settes på prøve, at vi lærer tålmodighet og ydmykhet og kan lære av Jesus å bli milde og barmhjertige, fylt av kjærlighet og fred (Rom.5,3-4). Det er dette nye livet vi er kalt til! Et liv i seier over all bevisst synd! “Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder….” (1.Joh.2,1-2). Alt Guds ord er gitt oss for at vi ikke skal synde! Prøvene gir anledning til å seire, til å bestå i prøven og vise dyd i stedet for at kjødets gjerninger kommer til syne (2.Pet.1,5-8). Det er den prøvede tro som er mye mer kostbar enn det forgjengelige gull (1.Pet.1,7)

 Derfor skriver Jakob: “Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe” (Jak.1,2-4). Livet byr virkelig på mange slags prøvelser. Det kan være naboer, arbeidssituasjon, helse, økonomi og en masse annet som ikke er som man ønsker. Vår tålmodighet prøves. Vår barmhjertighet. Vår renhet, – ja, så mange slags prøver kan dukke opp, ofte uventet og på nye måter. Men Jakobs formaning er å akte det alt sammen for bare glede! For prøvene virker noe i livet vårt!

 Peter lover og priser Gud for denne utvelgelse til lydighet i Åndens helliggjørelse, for det levende håp om en uflekket og uvisnelig arv som er gjemt for oss, vi som ved Guds makt holdes oppe til denne frelse (1.Pet.1,1-5). Og han fortsetter: “Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser” (v.6). Deretter forklarer han verdien av den prøvede tro som skal finnes til lov og pris ved Jesu Kristi åpenbarelse (v2; Kol.3,4), når vi skal framstilles sammen med ham, med den herlighet vi har fått i den grad hans liv er kommet til syne ved våre legemer. Her kan vi vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet og likedannes med hans bilde – til hans herlighet og pris! (Kol.3,23-25; 2.Tess.2,13-14; Rom.8,28-29). Apostlene har en klar fokus på evigheten, på den verdi våre seire i prøvelsene en gang vil vise seg å ha.

 Ja, virkelig er det grunn til jubel og glede! Men midt i gleden er det også rom for sorg, en liten stund, når så skal være. Det er den gode sorg, der troen og håpet og gleden bevares og løfter en gjennom og tilbake til gleden i Gud, vår trofaste skaper. Når noe skjærer seg, motgang dukker opp, når noen gjør noe vi absolutt ikke ønsket – ja, så kan vi nok en liten stund ha sorg. Men når vi har sinnet grunnfestet i det evige, vil sorgen snart vendes til glede. Det er bare en prøve, som knytter oss fastere til vår Herre og Mester, som mer lærer oss å ikke bygge vår glede på de synlige og forgjengelige verdier.

 Derfor får vi også formaningen: “Og kast all deres bekymring (sorg) på ham, han har omsorg for dere.” (1.Pet.5,7). Ja – nettopp dette fjerner sorgen og vender den til glede! Han har omsorg! Jeg er ikke glemt av ham! Han er min gode hyrde! Han leder meg til hvilens vann! Han sender sitt ord og helbreder, når jeg er blitt såret, når jeg føler meg elendig og oppgitt. Han gir den trette kraft, den som ingen krefter har gir han stor styrke! Han er vår Far, håpets Gud og all trøsts Gud. Ja, det er en herlig seier å ha det slik. Når hans ord slik får fylle hjerte og sinn blir trengselen og prøven kortvarig og lett – etter som vi har det usynlige for øye, og ikke det synlige (2.Kor.4,16-18). Ja – da løses livets vanskeligste knuter!

Første gang publisert i nr. 2/2006.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s