Home

Av Georg Steinberger.

Renselse i Jesu blod er ikke det samme som tilgivelse ved Jesu blod.

 Tilgivelse gjennom blodet omfatter syndene i stort og smått, men renselse gjennom blodet har med den enkelte synd å gjøre, slik som vi leser: ”Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Guds søns, blod renser oss fra enhver synd.”
 Fra enhver synd! For å oppleve dette må vi frem for alt la hver eneste synd i oss bli avslørt og bringe den enkelte synd inn i hans lys. Vi kan ikke komme med våre synder i en ”stor haug”, men vi må la ham ta for seg den ene etter den andre – enkeltvis.

 Og Ånden er så trofast at han gjør det. Det er en tid og en anledning for hver synd, hvor Ånden avdekker den for oss og viser hvordan den ser ut i Guds lys. Ånden spør så hvordan vi stiller oss til synden som er avdekket.
 Johannes sier: ”Dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset…” – ikke i den forsamlings lys som vi tilhører, eller i en annen broders eller søsters lys som vi har valgt til vårt ideal, men i det lys hvor Gud er.

 Det er mange ting i vårt liv som er synd i hans lys, men som ikke er synd i våre kristelige omgivelsers lys. Han bringer ikke bare våre ord og gjerninger i det rette lys, men også våre motiver og hjerteinnstilling. Vi får lov å erfare at vi har med ham å gjøre, for hvem alt er nakent og bart.

 Renselsen i blodet angår altså ikke i første rekkes syndens utslag, men synden selv i dens skjulte former og i dens tilslørende skikkelse. I Hans lys blir det alt sammen avslørt og blottlagt, og han peker på syndens inderste vesen.
 Da Israel hadde syndet på hellig grunn ved å ta av det bannlyste gods [i Jeriko], måtte hele folket komme sammen foran Guds ansikt. Man søkte fra stamme til stamme, slekt til slekt, familie til familie, inntil man hadde funnet ham som forbannelsen stammet fra (Josva 7). Da dette var skjedd, og Israel var stillet ansikt til ansikt med sin synd og hadde bøyet seg, kunne folket bli fridd fra forbannelsen. Slik er renselse i blodet betinget av at vi vandrer i lyset. I hans lys blir livsnerven i enhver synd blottet og dømt. Vi må ikke undertrykke synden, men vi må søke virkelig renselse fra den. Og renselse finner vi i Jesu Kristi, Guds sønns, blod.

 Det er bemerkelsesverdig at Johannes sier: ”Dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset.” Gud er i lys, uavbrutt lys. Skal det bli en virkelig renselse fra enhver synd i vårt liv, må vi frem for alt lære å vandre uavbrutt i lyset – ikke i dag i lyset og i morgen i mørket – ikke fast i dag, men vaklende i morgen. Gjør vi nemlig det, må vi stadig vende tilbake til blodets tilgivende kraft og får aldri erfare dets rensede kraft. Det er en ubeskrivelig nåde at vi alltid kan bringe enhver besmittelse hen til kilden mot all synd og urenhet, men vi må bare ikke bli stående her.

 Tilgivelse fra synd bør ha renselsen fra synd til følge, for ellers må vi jo gang på gang komme tilbake til Gud med den samme sak, ja kanskje år etter år. Men den, som i lyset har fått blikk for hva synd betyr for ham selv og for Gud, han er ikke tilfreds med kun å få tilgivelse, men søker av hele sitt hjerte å få del i renselsen fra synd. Den som ikke gjør det, om ham sier Johannes i det foregående vers, at han vandrer i mørket.

 Renselse fra enhver synd! Hvordan er det mulig? Det er mulig gjennom Jesu Kristi, Guds sønns, blod. Legg merke til at Johannes ikke bare sier ”Jesu blod”, men ”Jesu Kristi, Guds sønns, blod”. Hvorfor fremhever han så sterkt dette? Jo, han vil uten tvil stille oss tydelig kraften i dette blod. Det blod som renser oss fra enhver synd, er Jesu Kristi, Guds sønns, blod.

Fra dansk. “Strejflys over Efterfølgelsens Vej” av G. Steinberger. Forlaget “Mod Målet”. (Utgitt ca. 1950).

Første gang publisert i nr. 1/2005.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s