Home

Av Rolf Myrland.

Bibelen taler mye om disse sentrale punkter i kristenlivet: tro og gjerning. Som mennesker har vi lett for å sette begrensninger – vi har lett for å nøye med en liten og svak tro, som kanskje skal føre til litt av god gjerning. Men det er ikke slik Guds ord taler. Der åpnes det for at hele Guds rikdom og fylde kan komme inn i våre hjerter og gjøre oss faste i troen og rike i Herrens gjerning (Kol.2,7; 1.Kor.15,58). Vi trenger å oppbygges og oppglødes på begge områder.

 Begynnelsen på kristenlivet er at man kommer til tro, troen på alt Guds ord og det frelsesverk som er fullbrakt for oss i Jesus Kristus. De som, av bare tro, tar imot Jesus Kristus, har fått rett til være Guds barn, slike som tror på hans navn (Joh.1,12). Ja, alt det evangeliet gir oss håp om, blir da mulig. For det første får man komme til tro på at Jesus har sonet for all synd, uten spørsmål om mine gjerninger – som en Guds gave (Ef.2,8-9). Gud tilgir og glemmer – bare fordi vi tror på hans ord, at Jesus tok vår straff på seg og gav sitt liv for å gi oss evig liv (Joh.3,16). Her kan i ett nu bli faste, urokkelige og grunnfestet i vår tro.

 Det kan for noen være en lang tids kamp for å komme til denne tro. For andre kan den komme på et øyeblikk, som et lys og åpenbaring. Straks troen kommer, blir man skrevet inn i livets bok, og kan med rette glede seg over å ha gått over fra døden til livet, fra fortapelse til å høre himmelens rike til. Og da ligger alle åndelige velsignelser i himmelen åpne for oss, i Jesus Kristus (Ef.1,3). Da faller det også lett av hjertet å tilgi sin søster og bror, man får lyst å gjøre opp saker som tynger samvittigheten, og man får lyst til et liv etter Guds vilje.

Den onde vil snart prøve å frata oss både det Gud har gitt og det han vil gi oss. Det er selve troen han angriper. ”Uten tro er det umulig å tekkes Gud” (Hebr.11,6). Hvordan kan Gud gi oss noe av sin herlighet, hvis vi ikke tror på hans ord? Satan er raskt ute med å forsøke å plante tvil i hjerter der troen er kommet. ”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke seg” (Hebr.11,1). Vi mennesker vil så gjerne bygge på det vi ser. Man kommer sjelden i tvil på om det vi ser er virkelig. Men tro er visshet om det usynlige. Tro er enfoldig tillit til at det Gud har sagt er sant. Tro på syndenes forlatelse er visshet om at Jesus tok min straff på seg, min synd er sonet, og jeg har fått evig liv ved Jesu død på korset for min skyld. Her ligger kimen til vår glede, at vårt navn er skrevet i livets bok. I all evighet skal de hellige rope ut sin lov og pris til Gud som kjøpte oss til seg ved Jesu blod.

Guds ord gir oss også troen på at vi kan komme til et seirende liv, til tross for at vi har et kjød som det ikke bor noe godt i (Rom.7,18). Ved troen på Jesu verk, mister Satan sin makt over oss. Vi står da ikke lenger i gjeld til vårt kjød, så vi skulle leve etter det (Rom.8,12). Ved troen på kraften i Jesu navn og Jesu blod, er vi løskjøpt fra vår dårlige ferd som var arvet fra fedrene (1.Pet.1,18). Satan vil så lett komme inn og plante tvil på Guds ord. Mange kan tvile på at deres synd er tilgitt. De plages med anfektelser og føler seg under fordømmelse og forbannelse – fordi troen på Guds ord ikke er levende og fast. Slik kommer det også lett tvil på at det nå er mulig å følge i Jesu fotspor og vandre i Ånden til hver tid og stund.

Gud har kalt til oss til et liv med en fast og urokkelig tro på at alt Guds ord er sant. Vi kan i et øyeblikk bli forlikt med Gud ved Jesu Kristi offer for vår synd, og ha en klippefast tro på det resten av vårt liv. Ved den samme tro kan vi heretter ha Guds fulle rustning på og stå imot alle djevelens listige angrep (Ef.6,10-18). Ja – det er meningen at enhver kristen skal leve etter Guds vilje og ikke gi etter for sin egen – den tid vi ennå skal være her på jord (1.Pet.4,1-2). Det koster lidelse for vårt kjød – men det er den smale vei som Jesus gikk, den vi også skal følge, livets vei som fører til himmelen.

”Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens” (1.Joh.2,1-2). Klarere kan det ikke sies, at vi er kalt til et liv i seier over synd! Og klarer kan det heller ikke sies at han lar sin nåde være over oss om vi synder, om vi er svake og faller og gir etter – bare vi angrer og bekjenner og ber om kraft og Ånd av lengsel etter å komme til seier over synden, der vi er svake. Troen på begge sider av Guds store frelsesplan for oss, gir oss en sikker grunnvoll å bygge på. Det er denne nåde vi står i, som vi kan gripe troen på og holde fast ved resten av vårt liv (Kol.1,21-23).

Gud har ikke kalt til oss til noe vaklende og famlende og haltende. Han har kalt oss til å være faste og urokkelige i vår tro, og alltid rike i Herrens gjerning ved hans nådes kraft. Gud gi oss nåde å komme vekk fra all tvil og vantro – men tro Guds ord, holde fast ved det og vandre i troens lydighet.

Først publisert i nr. 5/2003.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s