Home

Av Lourens Campher.

Vi lever i de såkalt moderne tider med alle sine fordeler for menneskene, men det har aldri før vært en tid hvor familien har vært under slik påvirkning til å bli ødelagt av krefter fra den onde. Familielivet og dets struktur som Gud har ordnet, har blitt gitt til menneskene av en kjærlig Far, som elsker oss så høyt at han sendte oss sin enbårne Sønn, for at vi kan likedannes med hans Sønns bilde, for at han kan være den førstefødte blant mange brødre (Rom.8,29). Hver den som tror på ham skal ikke fortapes, men ha evig liv (Joh.3,16).

 Skilsmisse er dagens ordning, og mange ektepar separeres i alarmerende antall, så gifter de seg igjen – mens de som lider mest er barna, så de mister livsmotet, og fellesskapet mellom dem blir skadet.

 Fedrene er satt til hode og leder for hjemmet. Dette er begynnelsen på Guds hensikt for menneskene. Å være leder for hjemmet betyr at han elsker sin hustru og sine barn. Det er når en far viser et eksempel ved å følge i Jesu fotspor og være en tjener i sitt hjem, at man kan se et hjem med en åndsfylt familie. Da vil hans kone og barn følge hans eksempel. Hvis strid og krangel pågår mellom far og mor vil barna se dette og miste motet. Dette er ofte også en utløsende faktor for at et eller flere av barna kan oppsøke dårlige miljøer med misbruk av rusmidler. Dette skjer så ofte nå til dags, og barna har lite fellesskap med sine foreldre, og heller ikke har foreldrene fellesskap med barna.

 I en åndsfylt familie er alle forente og hvert familiemedlem har en dyp og medfølende kjærlighet til de andre, som også følges av en dyp respekt for hverandre. Det viktigste er livet foreldrene lever. Er det et liv som er verdig det kall vi har som Jesu etterfølgere for at Gud skal få ære? Jesus demonstrerte da han vasket disiplenes føtter hvordan vi skal leve som tjenere, først og fremst overfor våre familiemedlemmer, og ellers overfor alle mennesker.

 Når vårt hjem er i rett stand, gjør vi slik som Gud befalte for hans hus (1.Mos.27,20-21): ”Og du skal befale Israels barn at de skal la deg få ren olje av knuste oliven til lysestaken, så lampen alltid kan holdes brennende…” Dette er et bilde på den knusning som skal skje i vårt eget liv. Vi skal følge i Jesu spor, fornekte oss selv og ta opp vårt kors, slik som han gjorde, og fordi han gjorde det. Da vil vi tale ved å være et eksempel, vårt selvliv blir knust og vårt lys vil alltid brenne i huset. Dette lys, som er Guds bud til oss, virker i oss en trang til raskt å få i orden det som måtte være galt, mens vi har anledning til det. I et hjem der mørket råder vil uorden og uro være normalsituasjonen. Når et hjem ikke er bygget etter Guds orden, er det ikke sann fred der. Forvirrende krefter råder, og et slikt hjem er i fare for å bli overtatt av fienden. Det er av avgjørende betydning at vi ikke lar noe mørke komme inn i det hjem som Gud har betrodd oss (Job.10,22). ”Mørke er død, men vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene” (1.Joh.3,14 eng. overs.).

 Satan kan opptre som en lysets engel og bedra oss til å tro at små urettferdigheter som vi kan begå mot hverandre, ikke gjør noe (2.Kor.11,14-15). Her trenger vi hjertets opplyste øyne så vi kan skille mellom lys (sannhet) og mørke (løgn). Å vandre i lyset som han (Jesus) er i lyset er ikke det samme som å ta det overfladisk og lettvint. Det gjelder å vandre i frykt og beven for Guds åsyn, han som er lyset – og i ham er det ikke noe mørke.
 Det er en veldig stor frelse i å være lydig mot Guds befalinger i hans ord hvis man ønsker et åndsfylt familieliv. Vi leser om to slags mennesker i Rom. 6, 16: de som vandrer i lyset og har gitt dem selv til et liv i lydighet og rettferdighet, og dem som vandrer i mørket og har gitt seg selv til lydighet under synden til død. La oss da være nidkjære for å rense bort alt som hindrer oss fra å bli fullkomne i kjærligheten (1.Kor.13,1-7). Da vil guddommelig natur komme fram og prege oss, slik at vi forblir en åndsfylt familie i kjærlighet.

 Vi trenger å være våkne for en meget sterk likegyldighetsånd som i stor grad råder i verden i dag. På grunn av den er det mange familier og unge mennesker som kaster bort livet uten mål og mening og på grunn av den er det mange av Guds folk som blir drevet til å leve et lunkent, halvhjertet liv som vil medføre at Jesus vil utspy dem av sin munn til slutt. Av den grunn er det så få familier som er åndsfylte, og mister interessen for å tjene Jesus Kristus.

 Nå er det på tide å ta en beslutning om å gi seg helt til Gud, så denne fryktelige likegyldighets ånd kan jages bort. Da vil det komme fred inn i våre hjem, far og mor og barn kan be sammen og vekkelse kan komme over landet når vi vender oss til Gud og ber om tilgivelse og bekjenner vår synd for hverandre. Vi kan da være som Stefanas som med hele sitt hus hadde gitt seg til sitt kall og stilt seg til tjeneste for de hellige (1.Kor.16,15). Vi må huske at dette kan skje selv om bare ett medlem i familien velger å leve det livet som den Herre Jesus Kristus lærte oss da han var på jord. Han har sendt oss trøsteren, talsmannen, for å lede oss til sannheten om oss selv, slik at vi alltid kan forstå hva som trenger å bli knust i oss, så lyset kan brenne i Guds hus, som er oss. Det skal ikke bare være et lys for å bli sett av mennesker, men det skal skinne i det skjulte også, slik samler vi også olje på våre kanner. På den måten kan Guds bygning framstå, og vi kan redde både oss selv og våre barn ved å være lydige mot Jesus, da vil han kalle oss sine venner, fordi vi gjør det han befaler og mange kan se det og få lengsel etter å bli reddet fra synd og skam.

 Må Gud rikelig velsigne enhver, og det er mitt inderlige ønske at vi skal få se mange åndsfylte familier framstå i disse siste dager. Det er de siste byggestener Jesus trenger for å fullende sine brud på jorden. Ja, gjør Guds vilje og si nei til all egenvilje i prøvelsens stund! Ved trofast å holde seg til Guds ord, ved å ta opp korset daglig og fornekte oss selv, vil det herlige helliggjørelsens verk vil bli en realitet i våre liv. Dette verk vil bli fullført, men vi må holde ut inntil enden! Det er ingen forandring eller skiftende skygge hos Gud. Ved trofast å lide i kjødet for at synden skal opphøre, vil vi ikke lenger fortsette å leve som vanlige mennesker, men vi kan bli lik vår Mester som fullførte all gjerning hans Far gav ham å gjøre.

 Vi ærer Gud ved å først å tro det han har sagt, og dernest ved å gjøre det han befaler oss.

Først publisert i nr. 3/2003.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s