Home

Av Jørgen Petersen.

“Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende deg fra” (2.Tim.3,1-5).

 Med disse ord siktes det ikke til gudløse mennesker. Nei, for de vil jo ikke engang ha noe med gudfryktighetens skinn å gjøre. De vil være fri fra alt som har med Gud å gjøre. Er det her tale om frelste som levde i synd? Nei, jeg tror ikke Paulus kjente noen Guds barn som var slik! Disse hadde hatt noe som var mer verd enn skinn av gudfryktighet. De hadde vandret i Lammets spor, den smale vei, selvfornektelsens vei. Selviskheten hadde alltid hatt det trangt i deres liv.

 Dette som Paulus peker på i 2. Tim. 3, 1 – 5 må altså være denne “navnløse mellomting” som holder på å trenge inn i hele kristenheten i disse siste dager. De er religiøse mennesker, men fullstendig fremmed for denne Guds nåde som er åpenbaret til frelse for alle mennesker, den som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, og leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er (Tit.2,11-12). Disse er fremmede for døden fra adamslivet – fremmede for den nye fødsels hemmelighet, fornyelsen av vårt sinn – fremmede for Jesu Kristi kors.

 Å ta avstand fra verden og bli en dåre for Jesu Kristi skyld er da ganske overflødig for dem. Den trange port er sprengt for lenge siden. Den smale vei har gjennomgått en veldig forandring, så nå har den rom for verdens vesen i snart alle tenkelige skikkelser. Grensen mellom Guds folk og verden eksisterer snart sagt bare på Bibelens blad, men der er den også skarp, tydelig og klar!

 Det er en religiøs oppvåknen, hvor evangeliet er blitt så forenklet, synden så ubetydelig, troen en så enkel sak som å melde seg inn i en eller annen kristelig forsamling. Man har et evangelium uten krav, uten bud og man eier håp om salighet uten lydighet mot Guds vilje. Det blir en frelse ved siden av Guds vei, som er Jesus Kristus. En frelse som er et tilskudd til alt det selviske man eier i livet! Kan dette bestå for Guds Ord? Nei, nei, nei! Den “kostelige perle” (Matt.13,45-46), koster også idag hele den gamle formuen.

 Mange mennesker er fornøyd med det ytre skinn. Ja, mange vil heller ikke vite av noe mer. Deres vilje er ennå i strid med Guds vilje. Selviske, ubøyelige mennesker kan tale nidkjært om at Gud er kjærlighet. Men de glemmer at han også er hellig og rettferdig. Når alt kommer til alt, er de i grunnen redde for den Gud som har øyne som ildsluer, den Gud som gjennomskuer mennesket og åpenbarer hjertets tanker og råd.

 Paulus skriver: “Guds rike består ikke i ord, men i kraft.” Og han fortsetter: “Guds rike består … i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd” (1.Kor.4,20; Rom.14,17). Vi trenger et lydhørt øre for å ta imot Guds dom over alt det som han fordømmer i vårt liv. Det er et spørsmål om å bøye seg for Guds vilje i ett og alt, så han i alle ting får styre mitt liv. Når du er lydig på denne måten kan du være sikker på at du får mer enn gudfryktighetens skinn! Du blir iført en kraft som løser alle bånd, så du får seier, ja, mer enn seier over alt som kommer ifra kjødet!

 

Del 2

“Og fordi lovløsheten (urettferdigheten, 30-overs.) tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!” (Matt.12,13). Vi lever i lovløshetens og voldens tider på jorden. Lovløsheten tar også overhånd i den kristne verden. De gamle autoriteter står med tilstoppet munn!

 “Kjærligheten skal bli kald hos de fleste.” Her er det selvsagt ikke tale om verden, den har vel aldri vært varm. En glødende masse kan kjølne og stivne, men en istapp er alltid like kald. Dette må derfor gjelde mennesker som en gang har eiet den himmelske kjærlighet i sine hjerter. Er det virkelig mulig at kjærligheten skal bli kald hos de fleste? Ja, han som er sannheten har sagt det. Vi lever nå i denne tid, da Herren sier, ikke til én, men til mange i menighetene: “Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet” (Åp.2,4). Det må være langt fra oss mennesker å felle noen dom over noen – men la oss ransake våre hjerter og få rede på om vi i sannhet elsker Herren, Jesus Kristus, over alle ting.

 “Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere” (Joh.15,12). Og videre sier Jesus: “Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere” (v.14). Det må være maktpåliggende for oss å følge Jesu lære. Kjærlighetens Ånd må være utgydt over menigheten. Men – “kjærligheten skal bli kald hos de fleste”. Når en menighet slutter å stride troens gode strid, drar den ut i strid for sine egne anskuelser. Man ligger i ordkrig med hverandre, mens den åndelige død trenger seg uforstyrret fram innen menigheten. Kjærligheten er blitt kald.

 Det finnes – Gud være takk og lov – herlige unntagelser, men vi taler her om den alminnelige tilstand: “Kjærligheten skal bli kald hos de fleste”.
 “Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!” Holder ut i hva? Jo, i lydighet mot Guds bud og i kjærlighet til Ham. Kjærligheten består ikke i tårer og løfter, stemninger og følelser. Nei: Den består i lydighet mot Guds vilje. “For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge” (1.Joh.5,3). Kun på lydighetens vei finner man frelse. Denne vei er umoderne i vår tid da lovløsheten tar mer og mer overhånd. Menneskene elsker sine egne veier høyere enn Guds vei. Mange drømmer om at de fra sine selvvalgte veier skal bli forvandlet og opprykket når Herren kommer. Hva sier Skriften? “Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham” (Hebr.5,9).

Gud har ikke forandret seg. Hans vei er ennå den samme. Og du kjære venn, enten er du på veien og blir frelst, eller så er du ved siden av den og går fortapt. Gud kjenner ikke til “den gyldne middelvei”.

 I denne tid, da kjærligheten blir kald hos de fleste, behøver vi Åndens kraft for å kunne stå fast i lydighet mot Guds lov og Jesu bud: “Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre!” (Joh.13.34). I blant kunne man tro at Jesu død på korset skulle være en erstatning, eller en betaling for vår manglende kjærlighet. Skulle vi være frikjøpt fra lydighet mot hans bud, fordi han i sin kjærlighet gav sitt liv “så han ble lydig inntil døden – ja, døden på korset” (Fil.2,8).

 Hva sier Skriften? “La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus” (Fil.2,5). Jesu død på korset er altså ingen erstatning for vår lydighet og kjærlighet. Kjærligheten er det første og største i Guds rike. Gud er kjærlighet.

 

Del 3

“Deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.” (1.Tess.4,17). Hvilke “vi” er det som omtales her? Jo, vi som kan “trøste hverandre” med Herrens komme (v.18).

 Verdensmenneskene finner ingen trøst i denne begivenheten. Den uåndelige navnkristne bekjenner, kan heller ikke fryde seg ved tanken på Herrens dag. For Paulus var der ingen annen frelse enn den som gjorde menneskene til sanne etterfølgere av Kristus. Paulus sier: “Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt!” (2.Kor.5,17).
 “… men de som er etter Ånden, attrår det som hører Ånden til” (Rom.8,5).

 De har fått del i Jesu Kristi sinn, og hører ham til. De har fått en sans for åndelige ting. Kjære bror og søster, har Gud fått gjort deg til et åndelig menneske? Trives du i de helliges samfunn? “For de som er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. Men dere er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. … For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. … Men også vi som har fått Ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning” (Rom.8,8.14.23).

 Mange av profetiene om de siste tider er allerede oppfylt. Den største av dem må være lignelsen om fikentreet. “Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær og står for døren. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren (Matt.24,32-33). Herren, Jesus Kristus er nær, han venter – venter på bruden sin. Må også vi leve i en forventingens ånd.

 “La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger” (Åp.19,7-8). Johannes festet seg særlig ved dette at “det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin”. Alt var rent, skinnende rent og skinnende hvitt.

 Hvilken guddommelig nåde og kjærlighet, ja, hvilken frelsende makt møter vi ikke i dette syn! En ren brud passer for en ren brudgom. En himmelsk brudgom passer for en brud som har et himmelsk sinn. Ja, ellers ble det jo ingen harmoni. “La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus” (Fil.2,5).

 “Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud” (Matt.5,8). ”For uten helliggjørelse skal ingen se Herren” (Hebr.12,14). Gud spør ikke etter opplevelser. Han spør etter et rent hjerte. “For vår Gud er en fortærende ild” (Hebr.12,29). Intet urent skal bestå for ham.

 En slik stor frelse er beredt for oss i Jesus Kristus, og dertil sier Paulus: “Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Han er trofast som kalte dere, han skal og gjøre det” (1.Tess.5,23-24). Ta imot denne frelse, kjære venn, og du skal med fryd kunne løfte ditt blikk når Jesu kommer og henter sin menighet.

Først publisert i nr. 5/2002.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s