Home

Av Catherine Booth.

Når alt kommer til alt, hva er Guds hensikt med oss? Jo, han rett og slett ønsker at vi skal være noe og utrette noe.

 Han ønsker at vi skal være like hans sønn og deretter gjøre hva Sønnen gjorde. Og kommer vi derhen, da vil han ryste jorden gjennom oss. Noen sier: «Man kan ikke bli lik hans sønn.» Nuvel, du vil aldri få mer enn hva du tror for. Dersom jeg ikke trodde at Jesus Kristus var sterk nok til å tilintetgjøre djevelens gjerninger og føre oss tilbake til den guddommelige, opprinnelige modell, ville jeg for alltid oppgi det hele. Skulle han ha gitt oss en kristendom som ikke kan praktiseres? Jeg svarer nei. Han er ikke kommet for å håne oss. Skulle han ha gitt oss en Frelser som ikke kan frelse? Hvis så er, da avslår jeg å ha noe med ham å gjøre. Skulle han love å gjøre det for meg som han ikke er i stand til å gjøre? Nei, nei, nei! «Gud er ikke et menneske at han skulle lyve, ei heller et menneskes barn at han skulle angre (4.Mos. 23,19). Og jeg sier dere at hans frelsesplan er tosidig, den har både en guddommelig og en menneskelig side. Den innbefatter meg så vel som den store Gud. Det er ikke en frelsesplan alene – det er en gjenopprettelsesplan. Hvis han ikke kan gjenoppreise meg, må han fordømme meg. Hvis han ikke kan læge meg, fornye meg og oppreise meg til det hans hensikt var at jeg skulle være, da har han selv intet valg.

Jeg utfordrer hvem som helst til å motbevise med Bibelens ord at han foreslår å oppreise meg – hjerne, hjerte, sjel, ånd, legeme, hele min natur – gjenoppreise meg helt til hans sønns billede. Hvis han kunne ha frelst meg uten å oppreise meg, da kunne han ha frelst meg uten en Frelser. Hvordan leser du din Bibel? Hvordan leser du beretningene om miraklene, beretningene om at han åpnet øyne, gjengav hørsel, renset de spedalske og oppreiste de døde? Herren lære oss å lese det rett! Han vil lege deg, hvis du vil tillate ham det. Hva verden trenger er livets ord, legemliggjørelse av kristendommen, mennesker som er fylt med Jesu Kristi ånd, liv og kraft. Man kan spre Bibelen over hele jorden, slik som man er i ferd med å gjøre. Man kan preke, synge og vitne; men dersom du ikke lar folket få lese i levende brev, viser dem hvorledes din egen karakter og ditt eget liv er blitt forvandlet ved Guds nåde og kraft; dersom du ikke går til dem og gjør Kristi gjerninger, kan du fortsette med å preke, og verden skal fort-sette å bli verre og verre og Guds kirke med den. Vi trenger en levende legemliggjørelse av kristendommen. Vi trenger at Jesus skal komme igjen legemliggjort i sine etterfølgeres liv.

Har du lagt merke til hvilken gramatikalsk tid Johannes bruker i sitt første brev, 4. kapitel, 2. vers: «Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. » Ikke at han en gang kom, men at han er kommet og er her nå. Hvor mange det er som hater «Kristus i kjødet!» Man må gjerne være from, gjerne være fariseisk, men når det kommer til Kristus åpenbaret i kjød, da vil de skjære tenner imot en som de gjorde imot Kristus. De kan ikke motstå sådanne mennesker. Dette er hva verden trenger – hellige mennesker, og intet mindre vil duge. …

«Hvor er Gud?» sa noen angstfullt til meg forleden dag. «Hvor er han? Hvorfor åpenbarer han seg ikke? Hvorfor utretter han ikke noe?» … Hvorfor skulle ikke noe hende? Du sier at han ikke har forandret seg. Din trosbekjennelse sier så. Du sier at han er den samme igår, idag og for evig. Du sier at verdens nød er stor. Du sier at hans store, kjærlige hjerte banker for den falne, syndefulle, feilende menneskehet. Du sier at han elsker oss. Du taler alltid om hans kjærlighet. Hva er årsaken til at han intet utretter for oss, og hvorfor kommer han ikke over oss med den samme fylde av Den Hellige Ånds kraft som han gjorde på hin påskedag?

Hvorfor? Jo, årsaken er den at du ikke er så helt overlatt til ham og så villig til å la ham gjøre det samme for deg som apostlene var det. Ennu har du ikke aktet alt for intet. Du har ikke kastet alt på vektskålen, og derfor kan han ikke døpe deg med den Hellige Ånd på samme måte. Dette er de mennesker verden trenger – mennesker besjelet av en idé – Kristus og ham korsfestet. For Kristi skyld oppgi dine innvendinger. …

Man kan ikke fatte det med sin forstand. Tenk om verden kunne ha kjent det ad forstandens vei, hvor meget de ville ha kjent! Men Herren forakter verdens klokskap. Det er ikke med forstand, men tro det skjer. Hvis du noen sinne vil lære å kjenne Gud, vil det skje ved tro. Som et lite barn vil du åpne din sjel og du vil si: «Herre, kom du og fyll den!» Da vil dine innvendinger og vanskeligheter være borte, og du vil se at helliggjørelse, renhet, fullkommen kjærlighet lyser fram fra hvert blad av Guds ord.

Jeg gråter innfor Gud, jeg føler det mer enn hva jeg kan bære, når jeg ser den ferdighet noen mennesker har til å plukke brødet ut av munnen på barna som begynner å få smak på det. Herren være dem nådig! Dersom du selv ikke kommer inn, for Kristi skyld hold ikke andre utenfor.

En Guds-ordets forkynner – en from og god mann – forsøkte å vise meg at helliggjørelse er noe som er altfor stort til å kunne oppnåes og bevares. Jeg sa til ham: «Min kjære herre, hvordan vet De det? Dersom en annen mann har tro nok til å gå til Jesus og si: «Jeg har lest dette i din bok; du har lovt meg dette. Herre jeg tror at du vil gi meg det!» Se da til at du ikke måler hans forrett med din tro. Tror du kristenheten har nådd opp til Herrens mål og krav for sitt folk? Jeg tror det ikke. Den har nok et langt stykke å gå før den når dit. Men se De til at De ikke hindrer noen.»

Gudsrikets lov vil hele ditt liv være: «Deg skje som du tror!» Dersom du ønsker denne velsignelse, hold opp med dine spissfindigheter, tramp på dine innvendinger, gå like opp til Guds trone og be om den; og drep, korsfest og kast ifra deg alt det som har hindret, så skal du få velsignelsen. Herren vil idag fylle deg med sin kraft og herlighet. Måtte det skje!

Utdrag fra boken «Gudsliv», Catherine Booth.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s