Home

Av Odd Myrland.

Vi skal ta utgangspunkt i Apg 6:1-6:

«På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdeling. Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa: Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere sju menn, som har godt vitnesbyrd og er fylt av Ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi vil holde ved i bønnen og Ordets tjeneste. Det de sa, fikk tilslutning hos hele flokken. Og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro og Den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en mann fra Antiokia, som var gått over til jødenes tro. Disse menn stilte de fram for apostlene, som bad og la hendene på dem.»

Vi ser at gresktalende jøder begynte å «knurre» (v. 1) i en økonomisk sak. Og hvordan reagerte så apostlene på det? Det er ingenting som tyder på at de holdt tordentaler om å «ha tillit til dem Gud har innsatt». I stedet kalte de sammen «hele disippelskaren», altså hele menigheten. Der foreslo de at menigheten selv skulle velge ut 7 menn til å stelle med de materielle sakene!

Apostlene bestemte ikke hvem de 7 skulle være. Men de anga kriteriene: De måtte ha «godt vitnesbyrd» (det måtte ikke være noen mistanke om uregelmessigheter, aller minst i pengesaker), og de måtte være fulle av Ånd og visdom.

Vi legger merke til at dette ikke var noe apostlene bestemte. Det var et forslag. Det står i v. 5: «Det de [apostlene] sa, fikk tilslutning hos hele flokken.» Det var ikke selvsagt. Det var tydeligvis en åpning for motargumenter. Men her ble altså forslaget godtatt av de troende.

Og så står det: «Og de valgte ut Stefanus» og 6 andre (V. 5). Det var menigheten som valgte personene. Valget foregikk antakelig slik som det var vanlig i jødiske menigheter: Ved håndsopprekning, der den ble valgt som fikk flest stemmer. (Blant jødene ble både medlemmene til Det høye råd, dommerne i hver enkelt menighet, synagogeforstanderen og i nytestamentlig tid stadig oftere også rabbineren valgt av menigheten på denne måten.)

Deretter tok representanter for menigheten de nyvalgte med seg til apostlene (v. 6). Disse representantene var trolig de eldste. I Bibelen er det alltid flere eldste i hver menighet. Apostlene bad for de nyvalgte og la hendene på dem, altså velsignet dem. Det innebar vel også en godkjenning av at valget var gått riktig for seg.

Dette med at det skulle gå riktig for seg, var apostlene nøye på. Det kan vi lese i 2Kor 8:18-21. Bakgrunnen var at menigheten i Korint-området hadde samlet inn en pengegave til de fattige kristne i Jerusalem. I v. 18 står det om en bror som «har fått ros i alle menighetene for sin tjeneste for evangeliet». Og så leser vi: «Ikke bare det, men han er også valgt av menighetene til å reise sammen med oss med denne gaven som vi har fått i stand ved vår tjeneste, til Herrens ære og til å vise vår gode vilje. Ved dette unngår vi at noen skal kunne beskylde oss for noe i forbindelse med denne rike gaven, som vi er tjenere for. For vi legger vinn på det som er riktig, ikke bare for Herren, men også for mennesker.»

Broderen var altså valgt av menighetene til å reise sammen med Paulus for å kontrollere at Paulus ikke gjorde noe galt med pengene! Paulus forlangte så visst ingen «tillit».

Gud har satt i menigheten apostler, profeter, hyrder, lærere m.m. Men det er ikke slik at disse personene skal styre det som har med penger og det jordiske å gjøre. Tvert imot, det skal de helst være fritatt for, for å kunne konsentrere seg om ordet og bønnen (Apg 6:4).

Alt som har med penger og økonomi å gjøre, skal foregå demokratisk, med valgte folk, på en måte som er riktig både for Gud og mennesker. Alt skal være åpent for kontroll av alle.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s