Home

Av Rolf Myrland.

Gud ønsker sine barn et liv i himmelsk fred og glede, allerede nå her på jorden. Den menneskelige glede er flyktig og lett påvirkelig. Nær sagt hva som helst kan i et øyeblikk utløse glede, og i neste øyeblikk kan noe nytt føre til det helt motsatte.

Gud har kalt oss til å få del i den sanne glede, den som i sin natur er evig og uten skiftende skygge. Det sentrale i denne gleden gjelder nettopp vår tilstand i evigheten – det å være reddet fra fortapelse, frelst av Guds nåde fra mørke og død til liv i hans underfulle lys.

Jesus lærte disiplene en lekse om dette. Han sendte dem ut for å forkynne at Guds rike er kommet nær og med makt til å helbrede. Så står det: «Og de sytti kom glade tilbake og sa: Herre! endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn! Da sa Jesus til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder; dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er oppskrevet i himmelen!» (Luk.10,17-20). Her ligger kilden til den sanne glede.

«Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds her-lighet» (Rom.5,1-2). Jesus vil gi oss den fred og glede som verden ikke kan gi. Tenk å ha fred med Gud, være hans barn – Guds arving og Kristi medarving, såfremt vi lider med ham! (Rom.8,17)

Det kreves altså en helhjertet overgivelse til Gud og vilje til å lide med Jesus. «Således kan da ingen av eder være min disippel uten at han oppgir alt det han eier» (Luk. 14,26-35). Denne selvoppgivelsen koster for mye for de aller fleste. Dermed får de heller ikke smake den sanne glede og fred det fører til å gi sitt liv helt til Gud.

Noen prøver å finne fred i selvdisiplin og trøst i egen prektighet. De aller fleste forkaster Gud og hans ord og går helt sin egen vei ut i synd og ugudelighet. «Kom til meg, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile. Ta mitt åk på eder og lær av meg! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett» (Matt.11,28-30). Dette Jesu KOM! lyder fortsatt! Kom – til rettferdiggjørelse ved tro, til tilgivelse for all synd i Jesu blod, til fred med Gud, til å bli Guds barn, til å finne hvile hos den gode hyrde! Kom – uten forbehold, uten tvil, uten frykt, uten om og men. Det er dette Jesus kaller oss til. Når vi kommer helt til ham – da oppgir vi vår selvråderett, så hans vilje kan skje i vårt liv. Det koster kanskje litt, kanskje vi må lide og føle det er ting vi må fornekte oss og oppgi. Men akkurat da er det vi har løftet på vår side: Guds arvinger og Kristi medarvinger (Rom.8,17).

Når vi vedvarende bevares i dette sinnelag å oppgi alt for å tekkes Gud, er villig til å lide med ham og drives av Guds Ånd – da bevares vi i denne glede og fred. Ja, den tiltar og fyller oss mer og mer. Vi er satt med ham i himmelen, vi løses mer og mer fra alt her nede som ellers ville ta bort vår glede. Den overfladiske, menneskelige gleden blir erstattet av den indre, inderlige, urokkelige glede at vi tilhører vår Herre og Frelser nå og for evigheten. Vi er kommet til Jesus Kristus, ikke bare for å nyte gleden av hva han har gjort for oss – men for også å lære av ham å bli ydmyke og saktmodige av hjertet, som ham. Hans åk er gagnlig og hans byrde er lett. Hans kjærlighet er utøst i våre hjerter – vi løses fra bitterhet, misunnelse, bebreidelse, klage og knurr. Er ikke det et lett åk? Gir det fred? Gir det glede? Det beste svaret er: Prøv! Det gjør en Jesu disippel, og finner hvile. Han får et lett åk, en gagnlig byrde. Det er tungt å gjemme og bære på det onde. Men det er et lett og gagnlig åk å bære på glede, tekknemlighet, velsignelse, fred med alle mennesker, barmhjertighet og gavmildhet. Den som det gjør – han og hun får virkelig smake den sanne glede.

Første gang publisert i nr. 4/2000.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s