Home

Av Rolf Myrland.

«Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trelldoms åk!» (Gal.5,1). Den som bryter loven, fanges av loven. Jesus oppfylte loven, og ble aldri fanget av den. Derfor kunne han med sitt blod frikjøpe oss fra lovens forbannelse og fra den dårlige ferd som vi har arvet fra våre fedre (1.Pet.1,18-19).

Jesus knuste slangens hode. Satans makt ble brutt. «Skje din vilje!» overvant alle mørkets makter.

Ved tro får vi del i denne evige seier! Vi kan gripe troen på at han som et lyteløst offer tok vår skyld og synd og straff på seg, og gikk i døden i vårt sted. Og fra samme stund kan vi gripe troen på at vi er løskjøpt fra vår dårlige ferd som er arvet fra fedrene. «Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet» (Rom.8,13).

Som Guds barn er vi født til denne frihet og frikjøpt fra loven, fra Mose lov med omskjærelse, stentavler, seremonier og vedtekter. I stedet er vi lovbundet for Kristus (1.Kor.9,21): Livets Ånds lov frigjør fra syndens og dødens lov. Det er kjærlighetens bud skrevet på hjertets kjød-tavler (Esek.36,26-27). Kjærligheten er lovens oppfyl-lelse. Når Gud f. eks. skriver Livets Ånds lover i vårt hjerte om å søke vår nestes beste, er vi straks løst fra loven om ikke å slå i hjel.

Den gamle pakt var bygd på frykt for straff. Den nye pakt er bygd på kjærlighet til Gud og lyst til å være ham til behag. Den gamle pakt var krav som kjødet ikke maktet å leve opp til. Jesus kom, full av nåde og sannhet. Han sonet for våre synder. Han har selv gått foran og åpenbaret veien og sannheten og livet. Veien er hans fotspor, han som ikke gjorde synd[!], og i hvis munn det ikke ble funnet svik, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig…..» (1.Pet.2,21-23). Han har gitt sin Ånd i våre hjerter til veiledning i hverdagens store og små detaljer, så vi kan finne Guds vilje: Det gode og velbehagelige og fullkomne (Rom. 12,2) og få sansene oppøvd til å skille mellom godt og ondt (Hebr.5,14).

Mange taler om herligheten ved å være løskjøpt fra den gamle pakts lov. Mindre tales det om herligheten vi kommer til under den nye pakts lov. Jakob kaller den «frihetens fullkomne lov» (Jak. 1,25). Det er ikke regler og bud etter den gamle pakt, men vi skal nå dømmes etter om vi har brukt vår frihet til å vandre etter Åndens bud og veiledning – eller ikke (Jak.2,12).

Her får man anledning til å kjenne sin fattigdom, og øke sin hunger etter rett ferd i følge Livets Ånds lover. Hva når det gjelder barmhjertighet, ikke å dømme, være mild imot alle, ikke selvgod, vise all saktmodighet og langmodighet, tilgi 7 x 70 ganger, ikke gjemme på det onde, ikke være bitter, ikke slippe inn motløshets ånd? Hvordan har det vært med å bruke friheten til tjeneste for andre, i omsorg for deres frelse og fremgang, i bønn og forbønn, hvordan har det vært med å alltid si Gud og Faderen takk for alle ting, med å bevare hjerte og sinn rent og hellig, osv, osv? Ånden skal lære oss og minne oss om alt det Jesus har talt. Den samme Åndens tjeneste stod apostlene i. Her har også vi en veldig oppgave i vår samtid, så vi gir akt både på oss selv og på læren. Da skal vi frelse både oss selv og dem som hører oss (Gal. 4,16). Ja, da er det herlige muligheter for en herlig fremtid – hvordan det enn har vært hittil!

Mange misforstår sin frihet i Kristus. De vil ikke høre formaning og påminnelse om å vandre i Ånden. De vil ha stemning og gode følelser på møtene, og de vil høre om forsoning i Jesu blod. Men formaning som dømmer hjertets tanker og råd og kløver sjel og ånd, det ønsker de ikke. Hjertet fylles av takk til Gud når han åpner våre øyne for den sanne frihet vi har i Kristus. Da vil vi elske formaning og ser at vi trenger tilskyndelse til virkelig å bruke vår frihet rett! Nettopp som Paulus skriver til Galaterne (5,13): «For I ble kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!»

Det er en herlig formaning som vi trenger hver dag, så lenge det heter idag. Likeså trenger vi alle andre formaninger, f. eks. til hellig og tekkelig ferd, til renhet, verdighet, sannhet, rettferdighet, trofasthet, godhet, ydmykhet, osv. Jesus sier gang på gang: «Våk!» Det onde ligger oss like for hånden. Kjød og Ånd står hverandre imot. Vi er ikke løskjøpt fra denne kampen! Tvertimot! Vi er løskjøpt for ved troen på Jesus Kristus å vinne hvert eneste slag i vår kamp. I ham har vi frimodighet, ved hans seier kan vi seire, ved hans Ånd kan verdens ånd overvinnes.

Jesus har tilgitt oss all vår synd og kjøpt oss til Gud ved sitt blod. Han har helt løskjøpt oss fra det kjød som vi har stått i gjeld til. Uten ham kan vi intet gjøre. Med ham kan vi mer enn seire! Uten ham var vi hjelpeløst solgt under synden. Med ham er vi frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste så vi kan gjøre hans vilje. Frukten blir helliggjørelse og utgangen et evig liv (Rom.6,22).

Må Gud gi nåde at vi mer får se inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så vi ikke blir glemsomme hørere, men gjerningens gjørere. Da skal vi være salige i vår gjerning (Jak.1,21-25)!

Første gang publisert i nr. 3/2000.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s